Bizottságok

Itt talál információkat a Képviselő-testület bizottságairól és tagjairól

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testület bizottságai

A bizottság megnevezése A bizottság tagjainak száma
Gazdálkodási Bizottság 4 fő
Humánerőforrások Bizottság 4 fő

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testület Gazdálkodási Bizottságának tagjai

Kovács Tibor képviselő elnök
Pintér Zoltán képviselő tag
Szabó Julianna képviselő tag
ifj. Juhász Lajos külsős tag

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testület Humánerőforrások Bizottságának tagjai

Szabó Julianna képviselő elnök
Orsós Zoltán képviselő tag
Pintér Zoltán képviselő tag
Csörgeiné Hataier Valéria külsős tag

A Képviselő-testület állandó bizottságaival kapcsolatos gyakori kérdések

Kérdések és információk

Milyen feladatokat lát el a Gazdálkodási Bizottság?

A Gazdálkodási Bizottság előkészítő és véleményezési feladatokat lát el:
– a gazdasági program, és az éves költségvetés kialakításában, tervezésében,
– a költségvetési koncepció, az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásról szóló féléves, háromnegyed éves tájékoztató, az éves beszámoló tervezésénél,
– a hitelek felvételénél,
– a helyi adók megállapítására vonatkozó előterjesztések esetén,
– az önkormányzati köznevelési intézmények felügyelete, működésük gazdaságossá tétele és átalakításuk érdekében,
– a polgármester illetményének meghatározása ügyében,
– a település infrastruktúrájának fejlesztése érdekében,
– a környezetvédelmi feladatok ellátása során,
– a közbiztonság fejlesztése érdekében,
– az intézményfenntartás elősegítése érdekében.
– összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása, ezen ügyekben történő döntéshozatal,
– figyelemmel kíséri a képviselő-testület, valamint bizottságainak szabályszerű működését,
– a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és ellenőrzése,
– a beruházások, felújítások, karbantartások előkészítésében történő részvétel,
– a munkahelyteremtés, megőrzés érdekében tett intézkedéseknél véleményezés,
– javaslatok kidolgozása a turizmus és vállalkozásfejlesztés érdekében.

Milyen feladatokat lát el a Humánerőforrások Bizottság?

A Humánerőforrások Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott szociális feladatokat, továbbá véleményező és előkészítő feladatokat lát el:
– az egészségügyi jellegű rendelet-, határozat- és szerződéstervezetek esetében,
– a település egészségügyi ellátása ügyeiben,
– az egészségügyet érintő regionális döntésekben,
– a települési kultúra, a nemzetiségi és vallásügyekben,
– a települési sportügyekben és sportlétesítményekkel összefüggő ügyekben,
– a civil kapcsolatokkal összefüggő ügyekben,
– a bűnmegelőzés érdekében,
– a nemzetiségi ügyekben, és dönt a beiskolázási kérelmek ügyében

Mit lehet tudni az ideiglenes bizottságokról?

A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat. A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását bármelyik képviselő írásban indítványozhatja. Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését követően megszűnik.

Honnan ismerhetem meg a Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó szabályokat?

A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A rendelet szövege erről a linkről érhető el.

Megszakítás