Közösségeink

 Itt találja közösségeink elérhetőségeit és a legfontosabb információkat

Mányi Református Egyházközség

Áldás, békesség! Az impozáns, műemlék jellegű, késő barokk templomunk 400 ülőhelyes. Lelkészünk Szabó Ferenc.

Bővebben, elérhetőségek, információk:

Lelkész: Szabó Ferenc

Elérhetőség: 2065 Mány, Béke tér 7.

Telefon: +36 30 897 5769

E-mail: manyiref@gmail.com

Egyházközségünk weboldala itt érhető el.
Adószámunk: 19822585-1-07

Mányi Római Katolikus Egyházközség

A Mányi Egyházközség a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozik. Plébánosunk Kelényi Herman-József atya, premontrei szerzetes. Templomunkat a Szt. Kereszt felmagasztalásának tiszteletére emeltük.

Bővebben, elérhetőségek, információk:

Plébános: Kelényi-Herman József atya

Elérhetőség: 2065 Mány, Szent István u. 2.

Telefon: +36 30 689 3190

E-mail: plebanos@many.hu

Egyházközségünk weboldala itt érhető el.

Hivatalos ügyek intézése a plébánián:

Kedden 9-11 óra, szombaton 10-11 óra között.

Civil szervezeteink

Településünkön polgárőrség, német nemzetiségi egyesületek, sportegyesületek és táncegyüttesek is működnek.

Mányi Polgárőrség

Mány polgárőrsége 1999-ben kezdte meg működését  29 – főleg fiatal – emberrel, akik saját autójukat használták a szolgálatra. Ez 2002-ben elérte az évi 3000 óra szolgálatot. Az egyesületet a bíróság 2002-ben jegyezte be, és ugyanebben az évben a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke október 23-án munkája eredményeiért kitüntette a polgárőrség vezetőjét.

A folyamatos járőrszolgálat mellett egyesületünk kérelem alapján, előzetes egyeztetés után vállalja a különböző rendezvények forgalomszabályozását és közterületen történő biztosítását is.

Rendezvénybiztosítási kérelem, elérhetőségek:

Szolgálatvezető: Gál Martin

Elérhetőség: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.

Telefon: +36 70 431 4690

E-mail: polgarorseg@many.hu

A rendezvénybiztosítási kérelem itt érhető el.

Mányi Közösségért Egyesület

Az egyesületünk célja, hogy önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével segítse Mány község továbbfejlődését. Célja továbbá, hogy Mány község lakói élhető környezetben, lehetőségeiket és hagyományaikat, kulturális szokásaikat lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák, ezáltal is megmaradjon a község népesség megtartó ereje.

A Mányi Közösségért Egyesület egyetlen politikai pártnak és gazdasági támogatónak sem kötelezi el magát. Munkánk során együttműködünk az Önkormányzattal, valamint oktatási-, közművelődési-, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

Adatok, elérhetőségek:

Elnök: Bacsa Péter

Elérhetőség: 2065 Mány, Mester sor 2.

Telefon: +36 30 160 7118

E-mail: manyikozossegertegyesulet@gmail.com

Az egyesület weboldala itt érhető el.

Adószám: 18498404-1-07, nyilvántartási szám: 07-02-0002132

Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület

Az egyesület célja a rendszeres sportolási tevékenység elősegítése, a minőségi- és szabadidősport támogatása. A sportegyesület tagjainak az egészséges életre, a sportra való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Mány Község sportéletének fellendítése. Utánpótlás nevelése.

Adatok, elérhetőségek:

Elnök: Varga Mihály Balázs

Elérhetőség: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.

Az egyesület Facebook oldala itt érhető el.

Adószám: 19820514-1-07, nyilvántartási szám: 07-02-170

Mányi Német Hagyományőrző Táncegyüttes - Maaner Eulen Tanzgruppe

Több mint húsz éve alapítottuk meg a mányi német hagyományőrző táncegyüttest, közben megalakult az utánpótlás csoport is. Táncosaink sokfelé jártak külföldön, ahol megidézték a hamisítatlan magyar-sváb sramlis hangulatot, ami kétszáz év alatt olvadt sajátos egyveleggé a magyar föld és a német vér egymásra hatásával.

Elérhetőségek:
Telefon: +36 30 274 0283

E-mail: maanereulen@gmail.com

A táncegyüttes weboldala itt érhető el.

Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület

Tizenöt esztendő…
Ennyi éve alakult a mára egyesületté vált csoport. A szülőknek, támogatóknak, és természetesen a kitartó munkánknak köszönhetően évről évre fejlődünk. Az akkor még csak iskolai szakkör mostanra 6 csoportra bővült. A kemény munka meghozta gyümölcsét, 3 versenycsapatunk már többszörös Európa bajnoknak mondhatja magát.

Adatok, elérhetőségek:
Egyesület képviselői: Szarka-Bankó Renáta és Mohácsi-Szabó Kitty

Elérhetőség: 2066 Mány, Sport utca 1.

Az egyesület weboldala itt érhető el.

Adószám: 18595037-1-07, nyilvántartási szám: 07-02-0002921

Mányi Svábok Egyesülete - Vereins der Maaner Schwaben - Haus Leimen

A mányi svábok anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolása, újraélesztése, nemzetiségi identitásának erősítése; a községben élő sváb lakosság érdekképviselete, a németek közötti együttműködés különböző formáiba való bekapcsolódásuk elősegítése. A Leimen Ház működtetése.

Adatok, elérhetőségek:
Egyesület elnöke: Nagy Lászlóné

Elérhetőség: 2066 Mány, Szent István utca 1.

Az egyesület weboldala itt érhető el.

Adószám: 18480751-1-07, nyilvántartási szám: 07-02-0000817

Mányi Lovasegyesület

Mány községben lovasrendezvények szervezése, azokon való részvétel, a hagyományos őshonos magyar lófajták tenyésztése, ezek sportcélú kipróbálása, lovasturisztikai feladatok ellátása, lovas hagyományőrzés, lovasversenyek szervezése, tenyészbemutatók, kancabírálatok lebonyolítása és szervezése.

Adatok, elérhetőségek:
Egyesület elnöke: Sárközi Zsigmond

Elérhetőség: 2065 Mány, Petőfi utca 44.

Az egyesület weboldala itt érhető el.

Adószám: 18497032-1-07, nyilvántartási szám: 07-02-0002052

Die Eber Kapelle

Zenekarunk 1996-ban alakult, és már gyermekzenekarként fontos feladatunknak tartottuk a magyarországi német népzenei hagyományok ápolását. Többször vendégszerepeltünk Németországban (Bajorország, Hessen és Baden-Würtemberg tartományokban), Ausztriában, Olaszországban (Dél-Tirol), valamint Romániában (németek és magyarok által szervezett rendezvényeken).

Fontosak számunkra a tradíciók, melyek tükrében a sváb/német rendezvényeken 100%-ban hagyományokhoz hű programot tudunk szolgáltatni.

Elérhetőségek:
Kapcsolat: Pintér Róbert

Elérhetőség: 2065 Mány, Kossuth Lajos utca 4.

Telefon: +36 30 327 0518

E-mail: info@eberkapelle.hu

Zenekarunk weboldala itt érhető el, Facebook oldalunk pedig itt.

A mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány

Az alapítvány tartós céljai a Mány, Szent István u. 4. sz. alatti Hársfadombi Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése.

Adatok, Elérhetőségek:

Vezetők: Szabó Julianna és Pázmány Éva

Elérhetőség: 2065 Mány, Szent István utca 4.

Telefon: +36 22 350 720

Alapítványunk weboldala itt érhető el.

Adószám: 18493784-1-07, Nyilvántartási szám: 07-01-0000706

Bankszámlaszám: 65700103-10128011 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

"Tehetség" Alapítvány a Gyermekekért

A mányi Mesevár Óvoda Alapítványa, melynek célja sport tevékenységek szervezése, sport és játékeszközök vásárlása és az óvodás gyermekek számára szabadidős tevékenység szervezése.

Adatok, Elérhetőségek:
Kuratóriumi elnök: Szumper Alexandra

Kuratóriumi titkár: Berkeszi Zsuzsanna

Elérhetőség: 2065 Mány, Mester sor 17.

Telefon: +36 22 262 278

E-mail: titkar@many.hu

Alapítványunk weboldala itt érhető el.

Adószám: 19096902-1-07, Nyilvántartási szám: 07-01-0000147

Mányi Berek Alapítvány

A Mányi Berek a Sajgó-patak alsó szakaszán található vadregényes vizes élőhely, melynek  megőrzése Mány lakossága számára is kiemelten fontos, különös tekintettel a klímaváltozásra.
E kis teremtésvédelmi központ fő célja, hogy az embereket testi-lelki és szellemi síkon egyaránt megszólítva hozzájáruljon a Föld és az emberek közötti harmonikus viszony kialakításához, megerősítéséhez.
Adatok, Elérhetőségek:

Alapítvány képviselője: Baloghné Sebők Márta

Telefon: +36 22 262 278

E-mail: manyiberek@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/ManyiBerek

Adószám: 19355982-1-07
Nyilvántartási szám: 07-01-0001212
Megszakítás