Letölthető dokumentumok

Itt találja a letölthető dokumentumokat és ügyleírásokat

Ügyleírások

A különböző ügytípusok ügyleírásai az alábbi bontásban találhatók:

Adatletiltás
Az adatletiltással megakadályozhatja, hogy név- és lakcímadatai kiadásra kerüljenek harmadik fél számára. Az ügyleírás ezen a linken érhető el.
Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyleírás ezen a linken érhető el.

Egyéni vállalkozás
Bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége elkezdését, egyéni vállalkozói adatainak változását, tevékenységének szüneteltetését, illetőleg szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenysége megszüntetését.
Az ügyleírás ezen a linken érhető el.
Gépjármű ügyintézés
A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére. A jármű tulajdonosaként és üzembentartójaként elektronikus úton kérheti a gépkocsi ideiglenes kivonását / a jármű visszahelyezését / a kivonás meghosszabbítását. Lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentésére és az okmány pótlására, ha a kérelmező a jármű tulajdonosa és az okmány jogosultja is egyidejűleg.
A részletes ügyleírás ezen a linken érhető el.
Okmánykiállítás
Az útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, vezetői engedély, hatósági erkölcsi bizonyítvány, szabálysértési hatósági bizonyítvány és magyar igazolvány kiállításával kapcsolatos információkat és részletes ügyleírásokat ezen a linken érhet el.
Okmány elvesztése, találása
Mit kell tenni, ha valaki útlevele, személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye, lakcímigazolványa elvész, eltulajdonítják vagy megsemmisül?
A teendőkkel kapcsolatos információkat és részletes ügyleírásokat ezen a linken érheti el.

Letölthető nyomtatványok

A .pdf fájlok olvasásához Acrobat Reader vagy SumatraPDF továbbá Microsoft Word, Excel vagy OpenOffice program szükséges.

Adócsoport nyomtatványai

2018. január 1. napjától a hatályos jogszabályok szerint, minden gazdálkodó szervezet – ide tartozik az egyéni vállalkozó is – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Erről bővebb információkat itt talál.

Elektronikusan beküldhető nyomtatványok, elérhetőség

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványokhoz kattintson ide.

Építményadó - információk és számlaszám

A helyi adók éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Mány Község Önkormányzata Építményadó számlaszám: 10402001-50526686-67801051

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete itt érhető el.

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely innen elérhető el.

Telekadó - információk és számlaszám
A helyi adók éves összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Mány Község Önkormányzata Telekadó számlaszám: 10402001-50526686-67801068

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete itt érhető el.

Az önkormányzati ASP rendszer bevezetésének köszönhetően most már minden ügyfélkapuval rendelkező adózó (magánszemély, egyéni vállalkozó), illetve cégkapuval rendelkező adózó (gazdasági társaság) bármikor nyomon követheti az adószámláját az E-Önkormányzat portálon, mely innen elérhető el.

Adóügyi hírek

Tartozás, túlfizetés, nyitó egyenleg | Az adószámla értelmezése

Adószámla A jobb oldalon vannak a pénzmozgások (befizetések, kiutalások), a bal oldalon a kötelezettségek (bevallás adatok, előírások). Érdekesség: a + és a- itt pont fordított értelműek! Ennek oka, hogy az adószámlát az állam oldaláról értelmezve kell tekinteni: a +...

Az egyéni vállalkozás szüneteltetésének bejelentése az önkormányzatnál

Az egyéni vállalkozás szüneteltetésének bejelentése az önkormányzatnál Az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szüneteltetéséről 15 napon belül köteles bejelentést tenni , melyben közli a szüneteltetés kezdő és befejező napját a helyi önkormányzattal.  A...

Birtokvédelem

A jegyző birtokvédelmi határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását, az alábbi űrlap kitöltésével.

Ügyleírás

I. Mely esetben kell benyújtani?

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni szánt iratokat.

Űrlap
Keresetlevél a jegyző birtokvédelem tárgyában hozott határozata ellen (P026) űrlap innen letöltve érhető el.
(Az űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) használható.)

Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni, az alábbi nyomtatvány segítségével.

Ügyleírás

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A K01 nyomtatvány a közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtti első fokú közigazgatási peres eljárás megindítása céljából nyújtható be. A nyomtatvány útján lehet beterjeszteni a közigazgatási szervhez benyújtott keresetlevelet.

A K01 nyomtatvány a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a közigazgatási szerv nyújthatja be.

A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárás során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél – aki felperesként vesz részt a perben – megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

Nyomtatvány
Keresetlevél államigazgatási ügyben hozott határozat ellen (K01) nyomtavány innen letöltve érhető el.
(Az űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) használható.)

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Szociális ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, oktatási-nevelési támogatás kapcsán elérhető nyomtatványok.

Ügyleírás a települési támogatásról

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 3.) a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelete innen érhető el.

Átmeneti települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Átmeneti települési támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelési tájékoztató_átmeneti települési támogatás megállapítása iránt kérelmet benyújtók adatkezeléséről_Mány_Önkormányzat

Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem

A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban Ide kattintva érhető el.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránti kérelem

Oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránti kérelem szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) szükséges formanyomtatvány

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) szükséges formanyomtatvány .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban pedig innen letöltve érhető el.

 

A kérelemhez kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Egyéb ügyek

Fakivágási engedélykérelem / bejelentés
A közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó fakivágási engedélykérelem / bejelentés .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Közterület-használati engedély iránti kérelem
Közterület-használati engedély iránti kérelem .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához
A hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához .pdf formátumban innen letöltve, szerkeszthető .doc formátumban innen letöltve érhető el.
Bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról

A bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról .pdf formátumban innen letöltve érhető el.

Megszakítás