Impresszum

Mány község weboldala

Tartalomért felelős:

Mány Község Önkormányzata – Varga Mihály Balázs polgármester

Kapcsolat:

Cím: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
Telefon: +35 22 350 143
E-mail: info@many.hu

 Tárhely szolgáltató:

jacsa.NET Informatikai Szolgáltató és Fejlesztő Kft.

Weblapot készítette:

RedFlag Technologies Kft.

Adatvédelem:

Perfectus Consilium Kft.

 

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ÉS A MÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

 A személyes adatok kezelésével összefüggő érintetti jogok gyakorlásáról:

tájékoztató_érintettek jogairól < letöltés >

Minden jog fenntartva

 Copyright © Mány Község Önkormányzata, 2023.

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a Mány Község Önkormányzata előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. Az Mány Község Önkormányzata engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap tartalmának szerzői joga Mány Község Önkormányzatát illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kel eljárni.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: info@many.hu

Mány Község Önkormányzata felhívja a figyelmet, hogy a weblapján megjelentetett információk nem teljeskörűek, nem kerülnek folyamatosan aktualizálásra. Ez vonatkozik minden olyan hivatkozásra (linkre) is, melyekre ez az oldal közvetlenül vagy közvetve hivatkozik. Mány Község Önkormányzata a weblapján megjelent információkért, dokumentumokért, a konkrét közvetett vagy közvetlen károkért, melyek az oldalon hozzáférhető információk vagy dokumentációk kapcsán jöttek létre, sem kártérítési, sem egyéb felelősséget nem vállal.

Mány Község Önkormányzata a weblapján keresztül elért oldalak tartalmáért az Önkormányzat nem felel.

Mány Község Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a weblapján megjelentetett információkat.

A weboldallal, annak tartalmával kapcsolatban kérem, forduljon Hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeken.

Nyilatkozat

A www.many.hu oldalhoz kötődő tárhelyszerveren elérhető internetes szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

Mány Község Önkormányzata minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a Mány Község Önkormányzata internetes weblapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az Önkormányzat sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Mány Község Önkormányzata nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A pályázatok, ügyintézések illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.many.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Mány Község Önkormányzata nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Mány Község Önkormányzata nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme:

Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatai biztonságát. Kellő fizikai, elektronikus eljárásokat léptettünk érvénybe a begyűjtött információk védelmére.

Mány Község Önkormányzata weboldalának Adatkezelési Tájékoztatója ide kattintva érhető el.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Mány Község Önkormányzata weboldalairól más és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért Mány Község Önkormányzata nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Megszakítás