e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
Polgármesteri Hivatal
 

 

ADÓÜGYEK

 

 

Elektronikusan beküldhető nyomtatványok

 

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok eléréséhez kattintson ide....

 

Tájékoztatás>>>

                                                                                                                                                                                                

 

BIRTOKVÉDELEM

 

  • A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
  • Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását, a mellékelt űrlap kitöltésével.
  • (Az űrlap az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) használható.)

Űrlap:

 

Keresetlevél a jegyző birtokvédelem tárgyában hozott határozata ellen_P026

 

 

I. Mely esetben kell benyújtani?

 

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

 

II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

 

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

 

III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

 

Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni szánt iratokat.

 


 

KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

 

 

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése alapján a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A K01 nyomtatvány a közigazgatási és munkaügyi bíróságok előtti első fokú közigazgatási peres eljárás megindítása céljából nyújtható be. A nyomtatvány útján lehet beterjeszteni a közigazgatási szervhez benyújtott keresetlevelet. A K01 nyomtatvány a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a közigazgatási szerv nyújthatja be. A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárás során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél -- aki felperesként vesz részt a perben -- megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

 

Űrlap:

Keresetlevél államigazgatási ügyben hozott határozat ellen_ K01

 


 

ANYAKÖNYVI ÜGYEK

 

 

Kérelem -- anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (szerkeszthető)

 

Kérelem -- anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (pdf)

 


 

SZOCIÁLIS ÜGYEK

 

 

Formanyomtatvány -- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) (szerkeszthető)

 

Formanyomtatvány -- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) (pdf)

 

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

 

Kérelem - átmeneti települési támogatás megállapítása iránt (szerkeszthető)

Kérelem - oktatási-nevelési támogatás megállapítása iránt (szerkeszthető)

 

 


 

EGYÉB ÜGYEK

 

 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévő fás szárú növényekre
 (szerkeszthető)

 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévő fás szárú növényekre
 (pdf)

 


 

Közterület-használati engedély iránti kérelem (szerkeszthető)

Közterület-használati engedély iránti kérelem (pdf)

 


 

Méhész bejelentőlap (szerkeszthető)

Méhész bejelentőlap (pdf)

 

Méhész kijelentő lap (szerkeszthető)

Méhész kijelentő lap (pdf)

 

Méhvándorlás bejelentő lap (szerkeszthető)

Méhvándorlás bejelentő lap (pdf)

 

Méhvándorlás kijelentő lap (szerkeszthető)

Méhvándorlás kijelentő lap (pdf)

 


 

Hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához (szerkeszthető)

Hatósági bizonyítvány kérelem a 3,5 tonna feletti gépjárművek tárolásához (pdf)

 


 

Bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról (pdf)

 


 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!